Konkurs Diablo RTX

Konkurs Diablo RTX

Dzięki uprzejmości polskiego oddziału NVidii oraz sklepu x-kom.pl otrzymałem kartę graficzną GeForce RTX 2060 Super, którą chciałbym obdarować jednego z widzów mojego kanału na YouTube.

UWAGA: Z racji tego, że wiele osób dowiedziało się o konkursie później, otrzymałem wiele próśb o przesunięcie terminu zgłaszania prac. W związku z tym przesuwam go o tydzień, na dzień 17.05.2020 (niedziela), godzina 23:59, natomiast termin wysłania wybranych prac przesuwam odpowiednio na 24.06.2020, zaś termin rozstrzygnięcia na 01.06. Aby wynagrodzić czas oczekiwania do puli nagród dodatkowych trafią gry planszowe oraz komiksy (oprócz kodów na Diablo + Hellfire).

Jako że w tym roku mija 20 lat od premiery Diablo 2, a także jest to dla mnie 20 rocznica rozpoczęcia prac nad polską wersją tej gry, pomyślałem, że przygotuję konkurs kreatywny związany z tą marką. Konkurs, którego zwycięzca otrzyma wspaniałą i potężną kartę graficzną. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć własnoręcznie jakieś oryginalne dzieło związane z marką Diablo. Może to być rysunek, zdjęcie, obraz, diorama, utwór muzyczny, wiersz, a nawet robiony na drutach szalik z motywem gry – wszystko co mieści się w definicji kreatywnego dzieła, umieszczonej w regulaminie. Jeśli macie wątpliwości, co może być uznane za dzieło – napiszcie do mnie, a postaram się pomóc. A dzięki uprzejmości GOG.com mam także do przekazania 5 nagród pocieszenia w postaci wersji cyfrowej gry Diablo+Hellfire. Zapraszam serdecznie do udziału w zabawie!

Zaś więcej informacji w filmiku oraz w regulaminie, które znajdziecie poniżej

REGULAMIN KONKURSU DIABLO RTX

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Konkurs Diablo RTX”.
2. Organizatorem Konkursu jest kanał “ryslaw”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem stron: www.youtube.com oraz www.facebook.pl [strona: officialryslaw]

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest organizatorem
c) nie jest członkiem rodziny organizatora
d) subskrybuje kanał “ryslaw” na YouTube

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) następnie zrealizować zadanie lub zadania konkursowe polegające na:
* Własnoręcznym wykonaniu dzieła związanego z marką Diablo. Definicja dzieła podana jest w paragrafie §5
* Zgłoszeniu dzieła w formie komentarza oraz zdjęcia dzieła pod postem konkursowym na profilu Ryslaw na Facebooku do dnia 17.05.2020, godzina 23:59 [zaktualizowano dnia 08.05.2020]
* Spośród otrzymanych zgłoszeń, organizator wybierze 6 dzieł, które ich autorzy będą musieli wysłać do dnia 24.05.2020 (liczy się data nadania) w wersji fizycznej (jeśli takowa istnieje) na adres organizatora [zaktualizowano dnia 08.05.2020]
* Spośród tych dzieł organizator wybierze jedno, którego autor otrzyma nagrodę główną
* Autorzy nadesłanych dzieł wyrażają zgodę na ich przekazanie organizatorowi
* Autorzy pozostałych wybranych prac otrzymają nagrody pocieszenia w postaci cyfrowych wersji gry Diablo+Hellfire na platformie GOG.com, a także gier planszowych oraz komiksów. [zaktualizowano dnia 08.05.2020]
* Wybór zwycięzcy zostanie ogłoszony w formie postu na Facebooku do dnia 01 czerwca 2020 roku. [zaktualizowano dnia 08.05.2020]

§ 4 NAGRODY
1. Nagrodą główną w konkursie jest karta graficzna GeForce RTX 2060 Super ufundowana przez sklep x-kom.pl oraz Nvidia Polska.
2. Nagrody dodatkowe to cyfrowe wersje gry Diablo+Hellfire, ufundowane przez GOG.com
3. Zdobywca nagrody głównej w Konkursie zostanie wyłoniony przez komisję konkursową spośród 6 dzieł wspomnianych w paragrafie 3
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez ogłoszenie wyników na wskazanych stronach w mediach społecznościowych.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody jest przekazanie organizatorowi danych niezbędnych do wysłania nagrody.
7. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

§ 5 DZIEŁO
1. Na potrzeby konkursu mianem dzieła określa się własnoręcznie wykonaną, oryginalną pracę związaną z marką Diablo.
2. Jako dzieła uznaje się między innymi: prace fotograficzne, prace plastyczne, prace literackie, utwory muzyczne, prace rzemieślnicze, prace ręczne, oraz inne prace twórcze
3. Ostateczna decyzja czy dana praca kwalifikuje się jako dzieło należy do organizatora.
4. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook.com lub www.youtube.com

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.